mesleki-yeterlilik.online, NAS Creative Design Studio

Yakinda Çalişmalarimiz bitecek.

Bizimle İletişime Geçin

Hoş Geldiniz MYK Sınav Destek Yazılımı

MYK rehberleri ve ISO 17024 standartları doğrusunda hazırladığımız Kalite ve Belgelendirme Yönetim Sistemleri Eğitimleri ve Danışmanlığına Hoş Geldiniz.Başvuru – Sınav – Değerlendirme ve Belgelendirme alanında ihtiyaç duyulan tüm bilgilerin ve verilerin yönetildiği ve saklandığı bu sistemle, süreçte ihtiyaç duyulan iş yükü azaltılmış olası münferit hatalar sıfıra yaklaştırılmıştır.

Aday Kayıt Yönetimi

Tekli ve Çoklu Başvuru kabul Çoklu Aktarım seçenekleri Başvuru Tiplerine göre kayıt kabulü TC Kimlik, IBAN ve Telefon Numarası gibi sayısal bilgilerin hatalı girilmesinin engellenmesi Adaya ait Kimlik, diploma, sağlık raporu vb. belgelerin yüklenmesi Formlar ve Sözleşmelerin otomatik olarak çıktı alınması

Sınav Kayıt Yönetimi

Sınav Planlarının Hazırlanması Ulusal Yeterliliklere ait veri tabanlarının oluşturulması MYK Excellerine uygun olarak otomatik dokümanın hazırlanması Sınava ait video kayıtların ve tüm taralı evrakların online olarak depolanabilme imkanı Sınav sonuçlarının istatistiksel analizlerinin yapılması

Soru Bankası Yönetimi

Başarım Ölçütlerine göre Soru Havuzundan otomatik soruların seçilmesi Cevapların eşit oranda dağıtılması İsteğe bağlı olarak farklı formatlarda soruların seçilebilmesi Cevap Anahtarı ve Cevap Kağıdının otomatik olarak hazırlanması Optik okuyucu ile ortak çalışma imkanı Soru ekleme, inceleme ve revize işlemlerinin yapılması

Sınav Dokümanlarının Oluşturulması

Başarım Ölçütlerine göre Soru Havuzundan otomatik soruların seçilmesi Cevapların eşit oranda dağıtılması İsteğe bağlı olarak farklı formatlarda soruların seçilebilmesi Cevap Anahtarı ve Cevap Kağıdının otomatik olarak hazırlanması Optik okuyucu ile ortak çalışma imkanı Soru ekleme, inceleme ve revize işlemlerinin yapılması

Belgelendirme Doküman Yönetimi

Sınavlarda okunacak bildirge Yoklama Kağıdı Atama Yazıları, Teslim Tesellüm Evrakı Sınav Kitapçıkları, Cevap Kağıdı ve Cevap Anahtarı Sınav Senaryoları, Değerlendirme Formları ve Projeler Sınav Alanı Uygunluk Formları, Tutanaklar Belgelendirme ve Karar Evrakları

Analiz, Takip ve İstatistiksel Veri Yönetimi

Sorulara verilen cevapların istatistiksel takibi Başarım ölçütlerine göre verilen cevapların istatistiksel incelemesi Soruların zorluk derecelerinin belirlenmesi